ALPHAGAZ

Alle gasser er beregnet til GC-analyser av komponenter i prosent- og i ppm-området.

Flasker, innhold

Gass Flaskestørrelse Trykk Innhold Taravekt Ventilgev. Skulderfarge
Ar B50 B10 200 bar 200 bar 10,9 nm3 2,2 m3 ca. 65kg ca 15kg 24,32 WG Udv. høyre: 14 Gev./1″ Lys grå
He B50 B10 200 bar 200 bar 10,0 nm3* 2,0 m3 ca. 65kg ca 15kg 24,32 WG Udv. høyre: 14 Gev./1″ Mørk brun
H2 B50 B10 200 bar 200 bar 10,0 nm3* 2,0 m3 ca. 65kg ca 15kg 21,8 WG Udv. høyre: 14 Gev./1″ Grønn
N2 B50 B10 200 bar 200 bar 10,0 nm3* 2,0 m3 ca. 65kg ca 15kg 5/8 RG Indv. høyre Sort med hvit ring

* Standarisert innholdsangivelse

 

Gassens egenskaper

Viktige fysiske egenskaper

Kritisk punkt Kokepunkt
Gass Relativ massefylde Molekylevekt g/mol.
Ar 1,375 39,95
He 0,137 4,00
H2 0,069 2,02
H2 0,964 28,01
Luft 28,96
Temp oC Trykk bar
-122,5 48,64
-267,95 2,291
-240,2 12,93
-147,1 33,94
-140,7 37,7
Temp oC Massefylde flytende Massefylde gass kg/nm3
-185,9 1,394 1,636
-268,92 0,124 0,164
-252,8 0,0708 0,0825
-195,9 0,807 1,147
-192,3 0,860 1,19

Omregning av flytende gasser

Gass Ar He H2 N2 Luft
Gassomfang i liter ved 15oC, 1 bar ved fordampning av 1 liter flytende gass 852 757 858 704 840